Oznaczenia produktów ekologicznych w UE

Wiele produktów sprzedawanych przez moją firmę posiada certyfikat ekologiczny. Dokładniej mówiąc jest to DE-ÖKO-005.
Wiele osób dopytuje o znaczenie i wiarygodność tego certyfikatu. Dlatego właśnie postanowiłam dzisiaj napisać o nim co nieco. 🙂
DE-ÖKO-005 – Ten nowy symbol oraz
podobne w tej formie pojawiają się przy coraz to nowych produktach.
Towarzyszy im często symbol listka na jasnozielonym tle, zwanym z
angielskiego
„eurolistkiem”. 
Te
oznaczenia, wprowadzone w lipcu 2010 roku oznaczają, najogólniej
mówiąc, zgodność danego produktu z rozporządzeniem UE w sprawie
rolnictwa ekologicznego. Stosowanie tego symbolu jest nie tylko
przywilejem, ale wręcz obowiązkiem każdego wytwórcy, który
produkuje żywność zgodną z tym rozporządzeniem, a więc
ekologiczną.
Symbol listka wprowadzony w 2010 roku
zastąpił poprzednie logo, które było stosowane na zasadach
dobrowolności. Jego wprowadzenie i umocowanie w przepisach miało na
celu wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo to stoi na
nieco gorszej pozycji ekonomicznej z racji obowiązku respektowania
naturalnych systemów i cykli, bez użycia organizmów modyfikowanych
genetycznie (GMO), preferując zasoby wewnętrzne lub pochodzące z
innych gospodarstw
ekologicznych wobec zasobów
zewnętrznych.
Ideą definiującą żywność jako
ekologiczną jest wytworzenie jej w co najmniej 95% ze składników o
charakterze ekologicznym. Stosowanie organizmów GMO jest zakazane w
produkcji ekologicznej. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest
przypadek, w którym składniki zawierające GMO dostaną się do
tych produktów nieumyślnie, a zawartość GMO w tych składnikach
nie przekroczy 0,9%.
Format kodu określającego pochodzenie
ekologiczne produktu składa się z trzech segmentów. Pierwszy
segment to literowy kod ISO określający, w którym kraju kontrola
ekologiczna została przeprowadzona. Drugi segment określa, że
produkt ma charakter organiczny, przykładowo „BIO”, „ÖKO” lub
„EKO”. Trzeci segment to numer jednostki na terenie danego
kraju, która była odpowiedzialna za kontrolę tego konkretnego
produktu.
Nowe logo i zasady jego stosowania mają
zapewnić, że konsument otrzymuje produkt, który spełnia standardy
rolnictwa organicznego, został wytworzony w harmonii z naturą i
jest pozbawiony organizmów modyfikowanych genetycznie.
O rolnictwie ekologicznym dowiesz się
więcej na
Poniżej najpopularniejsze produkty, które posiadają ten certyfikat i można je kupić w firmie Sunniva Med (hurt) lub na stronie www.bliskonatury.pl (detal):
Innych produktów z DE-ÖKO-005 szukajcie na moich stronach.

Dodaj komentarz